0903 909 919
baner

O nás

Spoločnosť MEDMA, spol. s.r.o. je registrovaná v obchodnom registry SR od 18.marca 2005 a vznikla transformáciu M a M detskej a dorastovej ambulancie, ktorá vznikla už v roku 1995. Splnením podmienok k vydaniu povolení na prevádzku súkromnej ambulancie pre deti a dorast poskytujeme liečebno - preventívnu a poradenskú starostlivosť od narodenia až do 28 rokov (od novorodencov až po dospievajúcich do skončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j.do 28. roku života).

V našej ambulancii poskytujeme zdravotnú starostlivosť novorodencom po prepustení z pôrodnice, realizujeme všetky preventívne  prehliadky podľa platného odporúčania MZ SR, ako i vyšetrenia a liečbu v rámci štandardných terapeutických postupov. 

Ambulancia je vybavená prístrojmi na rýchlu diagnostiku niektorých chorôb detského veku:
 
  • CRP prístroj na meranie zápalového parametru na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie-robí sa z kvapky krvi.
  • Streptokokový antigén na vylúčenie/potvrdenie angíny vyvolanej streptokokom-robí sa výterom.
  • vyšetrenie moču pri podozrení na infekciu a choroby močového traktu.

Ambulancia má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami - Všeobecná zdravotná poisťovňa (25), Dôvera (24), Union (27).

Poskytujeme bezplatnú zdravotnú starostlivosť, okrem výkonov, ktoré nie sú hradené poisťovňou. Tieto sú uvedené v cenníku, ktorý je k dispozícii v ambulancii.

Odbery biologického materiálu sa robia v pondelky, štvrtky a piatky po predchádzajúcom dohovore, najneskôr do ôsmej hodiny (sú viazané na zber a odvoz laboratóriami).

Čakáreň je vybavená hračkami, prebaľovacím pultom, germicídnym žiaričom na dezinfekciu prostredia. Germicídny žiarič sa nachádza aj v ambulancii, používame ho vždy pred poradňou pre dojčatá.
 

Náš odborný personál je zapojený do procesu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí, školení a kongresov. Ambulancie má zavedený systém manažmentu kvality.

Doplnkové služby

  • Zabezpečujeme komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť s možnosťou poskytovania služieb nad rámec povinného zdravotného poistenia aj nezazmluvneným pacientom prípadne cudzincom (platba v hotovosti). 
  • Na základe individuálnej potreby vykonávame na požiadanie, vyšetrenia a ošetrenia po osobnom alebo telefonickom dohovore. 
  • Vykonávame komplexné očkovanie aj nad rámec povinného očkovania.
  • Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s blízkym pediatrom v čase našej neprítomnosti, ako i odbornými lekármi polikliník a nemocníc, s odbornými laboratóriami i s odbornými centrami pre diagnostiku a liečbu.
  • V ambulancii prepichujeme náušnice.
  • Poskytujeme výuku medikov. 
 
poistovnve