0903 909 919
baner

Služby

Vážení rodičia, vzhľadom na to, že platby zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť pokrývajú len čiastočné náklady spojené s prevádzkovaním neštátneho zdravotníckeho zariadenia, na zabezpečenie starostlivosti o pacientov, sú niektoré služby poskytované v ambulancii považované za NADŠTANDARDNÉ a nie je možné ich poskytovať bez finančnej spoluúčasti pacientov, respektíve ich zákonných zástupcov. Táto skutočnosť je zohľadnená v ďalej uvedených podmienkach.

Služby poskytované bez finančnej spoluúčasti pacientov:
 
 • Vyšetrenie a odber materiálu v rámci ordinačných hodín.
 • Sprostredkovanie výsledkov, rád, potvrdení počas ambulantných hodín.
 • Poradňa pre deti do troch rokov po predchádzajúcom objedaní sa.
 • Preventívne vyšetrenia starších detí podľa platných zákonov po predchádzajúcom objednaní sa, predvolaní alebo telefonickom predvolaní.
 • Preventívne vyšetrenie zahrňuje aj povinné očkovanie podľa platnej očkovacej schémy.
 • Telefonická rada, konzultácia u detí do jedného roka, hlavne v súvislosti s dojčením.
   
Služby poskytované za finančnej spoluúčasti pacientov alebo ich zákonných zástupcov:
 
 • Potvrdenie do zamestnania pre rodiča.
 • Telefonické konzultácie zdravotného stavu aj mimo ambulantných hodín /aj soboty, nedele, sviatky/ na mobilnom telefóne lekára v čase od 8.00 do 20.00, pri výnimočných prípadoch aj v iných hodinách.
 • Vytelefonovanie laboratórnych výsledkov lekárom alebo sestrou z ambulancie, ak ešte nie sú k dispozícii.
 • Objednávanie do poradne na určitý deň a hodinu aj nad rámec hodín stanovených pre poradňu, podľa priania rodičov, v závislosti od prevádzkových možností /nestretávanie sa chorých a zdravých detí/.

Informácie

Prihlásenie dieťaťa do evidencie ambulancie:
 
1. Prihlásenie novorodenca:
Na možnosť prihlásenia do ambulancie je vhodné sa informovať už pred pôrodom Vášho dieťatka osobne, alebo telefonicky. V pôrodnici treba nahlásiť meno pediatra, ktorého ste si vybrali. Po prepustení z pôrodnice sa treba telefonicky ohlásiť v  ambulancii a dohodnúť si prvú návštevu bábätka. Prvú návštevu bábätka je možné po dohode urobiť aj v domácom prostredí.

2. Prihlásenie staršieho dieťaťa:
Na zaradenie dieťaťa do evidencie je potrebné vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára. Na toto budeme od Vás potrebovať údaje dieťaťa a meno lekára/zdravotníckeho zariadenia, kde bolo dieťa zaevidované. Zdravotnú dokumentáciu doručí predchádzajúci lekár poštou priamo do našej ambulancie. Rovnaký postup platí aj opačne-zdravotná dokumentácia sa zasiela pri zmene lekára iba na vyžiadanie, nedáva sa do rúk pacientom.

Pohotovosť

V  prípade akútnych ťažkostí je dostupná 24-hodinová lekárska služba prvej pomoci na Oddelení urgentného príjmu v  Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch.

Detské odborné ambulancie

V prípade potreby odosielame deti na odborné vyšetrenia do najbližších dostupných odborných ambulancií. Nachádzajú sa: v DFNsP Kramáre, NsP Antolská, NsP Podunajské Biskupice a zdravotné stredisko Šamorín.  Na vyšetrenie v odbornej ambulancii je potrebný výmenný lístok, s výnimkou kožnej, psychiatrickej, gynekologickej a chirurgickej ambulancie (akútny stav, úrazy).

Prosíme pacientov o rešpektovanie ordinačných hodín a o príchod najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín /netýka sa akútne vzniknutých stavov/, nakoľko po ukončení ordinačných hodín je čas vyhradený pre objednaných pacientov a čakacia doba sa týmto môže predĺžiť.

Prosíme mamičky, aby si kočíky nechávali najmä v daždivom počasí a v zimných mesiacoch v zádverí, aby sme sa vyhli úrazu v prípade mokrej podlahy.

Poradne sú určené len pre zdravé deti/dojčatá a len po objednaní, v tomto čase nemôžeme z dôvodu zachovania neinfekčnosti prostredia ošetrovať choré deti. Do poradne sa objednáva na presný čas, v prípade choroby prosíme preobjednať termín poradne, takisto aj v prípade, že sa v objednanom termíne nemôžete dostaviť na vyšetrenie, môžete sa telefonicky preobjednať.

Potvrdenie ošetrujúceho lekára na účely posúdenia nároku na príplatok k príspevku na narodené dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní.
poistovnve